POLÍTICA DE PRIVACITAT
En *SIXTYHOME IMMOBLES SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.
A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.
Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball
Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: *SIXTYHOME IMMOBLES SL
Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a info@sixtyhome.com o *MARTIRES 2, 50001 SARAGOSSA.
Procedència: El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
*SIXTYHOME IMMOBLES SL.
B99492142.
*MARTIRES 2, OFICINA – 50001 – SARAGOSSA.
876 500 543.
info@sixtyhome.com.
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En *SIXTYHOME IMMOBLES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Dos anys des de l’última interacció
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en *SIXTYHOME IMMOBLES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, *SIXTYHOME IMMOBLES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@sixtyhome.com o *MARTIRES 2, 50001 SARAGOSSA.
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en *SIXTYHOME IMMOBLES SL procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades identificatives.
Adreces postals i electròniques.
Informació comercial.

Tractament de les dades de clients
Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: *SIXTYHOME IMMOBLES SL
Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials via electrònica
Legitimació: Execució d’un contracte.
Interès legítim del Responsable.
Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a info@sixtyhome.com o *MARTIRES 2, 50001 SARAGOSSA.
Procedència: del propi interessat o fonts d’accés públic.

Informació completa sobre Protecció de Dades
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
*SIXTYHOME IMMOBLES SL.
B99492142.
*MARTIRES 2, OFICINA – 50001 – SARAGOSSA.
876 500 543.
info@sixtyhome.com.
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En *SIXTYHOME IMMOBLES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
Transferències de dades a tercers països
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en *SIXTYHOME IMMOBLES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, *SIXTYHOME IMMOBLES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@sixtyhome.com o *MARTIRES 2, 50001 SARAGOSSA.
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem en *SIXTYHOME IMMOBLES SL procedeixen de: del propi interessat o fonts d’accés públic.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades identificatives.
Adreces postals i electròniques.
Informació comercial.
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Compare listings

Compare